Pasjonat. Badacz. Historyk.

O MNIE

O MNIE

Jestem pracownikiem Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie kieruję projektem badawczym. finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki. W 2019 roku obroniłem pracę doktorską na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Byłem doktorantem wizytującym na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2016-2017) oraz na Université Paris-Est-Créteil (2019-2020); oraz badaczem wizytującym w École Normale Supérieure w Lyonie (2020) i na Freie Universität Berlin (2022).

Moje zainteresowania badawcze dotyczą historii Polski i Europy w dziewiętnastym wieku, historii intelektualnej, historii pojęć oraz metodologii historii.

Mój obecny projekt badawczy dotyczy transferów pojęć we wczesnym socjalizmie w latach 1825-1848. W ramach prowadzonych badań skupiam się przede wszystkim na brytyjskiej, francuskiej i polskiej gałęzi interesującej mnie ideologii. Koncentruję się nie tylko na tropieniu ścieżek, którymi wczesnosocjalistyczne pojęcia mogłoy podróżować po Europie, przekraczając granice narodów i języków, ale także na identyfikowaniu czynników, mechanizmów i efektów wędrówek owych pojęć.

Jestem autorem książki Radykałowie polistopadowi i nowoczesna galaktyka pojęć (1832–1888) (2020), za którą w 2021 roku otrzymałem Nagrodę Klio drugiego stopnia oraz wyróżnienie w konkursie o Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka. W 2020 r. ukazała się również moja książka „Zniszczyć wszelkie państwo” Idee wędrowne Ludwika Królikowskiego (1799–1879) (2020).

W 2020 roku otrzymałem Stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców (na lata 2020-2023). Oprócz tego, trzykrotnie (w latach 2016, 2017 i 2018) otrzymywałem jednorazowe stypendium Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za wyróżniające osiągnięcia Naukowe; zaś w 2020 roku uzyskałem Stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich.

Od 2018 roku jestem członkiem redakcji czasopisma “Praktyka Teoretyczna”, wydawanego przez Wydział Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Regularnie staram się wychodzić poza hermetyczne ramy akademii. Z tego powodu, piszę recenzje książek i artykuły popularnonaukowe, adresowane do szerszego audytorium. Moje teksty o takim charakterze ukazywały się w czasopismach społeczno-kulturalnych, takich jak "Tygodnik Przegląd", "Le Monde diplomatique - edycja polska", "Nowy Obywatel", "Czas Kultury", "Teologia Polityczna Co Tydzień", "Pomocnik Historyczny". Ponadto o historii kilkukrotnie opowiadałem na falach radia Tok.fm.

Jestem pełnym pasji badaczem, efektywnym administratorem i godnym zaufania współpracownikiem, nieustannie chętnym do tego, by zdobywać nową wiedzę i umiejetności w ciekawym środowisku badawczym.

GRANTY

PUBLIKACJE
Travelling counter-concepts in revolutionary Europe: individualism-socialism from Pierre Leroux to Polish ‘democratism’, “Journal of Political Ideologies”, vol. 26, no 2, 2021, p. 161-179,
http://doi.org/10.1080/13569317.2020.1852668 [współautor: Quentin Schwanck]

From rejection to historicisation: the reception of Robert Owen’s ideas in the nineteenth-century Polish context, “History of European Ideas”, vol. 47, no 2, 2021, p. 202–215,
https://doi.org/10.1080/01916599.2020.1798620

From ‘de facto king’ to peasants’ communes: a struggle for representation in the discourse of the Polish Great Emigration, 1832-1846/48, “Contributions to the History of Concepts”, vol. 15, no 1, 2020, p. 97–120, https://doi.org/10.3167/choc.2020.150106

Planning an Uprising; Remaking a Nation: The Polish Radicals’ Debates on the Army and War in 1832-1846 Revisited, “Central Europe”, vol. 19, no 2, 2021, p. 116-134
https://doi.org/10.1080/14790963.2021.2018641

Mechanisms of Conceptual Change in the Discourse of Polish Political Emigration after the November Insurrection of 1830–1, “Acta Poloniae Historica”, vol. 122, 2020, p. 109–134, https://dx.doi.org/10.12775/APH.2020.122.05

Between Science and Utopia. Physical and Astronomical Notions within French and Polish Fourierism, “Historical Reflections”, vol. 48, no 2 2022, p. 1-17, https://doi.org/10.3167/hrrh.2022.480201 [with Quentin Schwanck]

Was it really „Great”? Some remarks on the intellectual history of the Great Polish Emigration, “Střed | Centre. Journal for Interdisciplinary Studies of Central Europe in the 19th and 20th Centuries”, no 2, 2019, p. 9-34.

Le communisme dans une perspective transnationale : le cas des idées politiques de Ludwik Królikowski, “Cahiers Jean Jaurès”, no 4 (234), 2019, p. 89-106.

Un fouriériste dans la vie politique polonaise : polémiques de Jan Czyński (1801-1867), “Cahiers Charles Fourier”, no 30, 2019, p. 125-142.

The Utopian Impulse and Searching for the Kingdom of God: Ludwik Królikowski’s (1799-1879) Romantic Utopianism in Transnational Perspective, “Slovene. International Journal of Slavic Studies”, vol. 7, no 2, 2018, p. 179-198, https://doi.org/10.31168/2305-6754.2018.7.2.8

Religious language in politics: the case of Polish radicals in exile, 1828-1852, “Slovansky prehled”, vol. 104, no 2, 2018, p. 278-302.

Adres


Rynek Starego Miasta 29/31
00-272 Warszawa